In de wetenschap is 'the singularity' een begrip dat een situatie beschrijft waar de huidige ons gekende natuurwetenschappelijke wetten niet gelden. We weten niet welke wetten er gelden; het is een duister en onmogelijk te achterhalen geheim. Voor futurologen betekent 'the singularity' het moment waarop de mens de heerschappij over de wereld verliest aan een hogere intelligentie. 'The singularity' : het moment van ultiem verlies, eenzaamheid en een voor altijd verloren manier van communiceren. De afhankelijke mens die de controle verloren heeft.